Kyrkholmen konsult AB – Anita Johansson


Via Kyrkholmen konsult AB erbjuder jag min kompetens för utrednings- och analysuppdrag, kortare interrimchefsuppdrag, rådgivning och coaching. Min breda bakgrund inom staten, inom försäkringsbranschen samt inom myndighetsledning är till nytta varje dag som konsult.

Jag har en förmåga att snabbt sätta mig in i nya verksamhetsområden och har en bred kunskap och ett stort intresse för samhällsfrågor.

Mitt kompetensområde ligger inom förändringsledning, kundorientering, digitalisering och organisationsutveckling med ett tydligt fokus på effektivitet och styrning. Jag har på senare tid även fokuserat på regelefterlevnad och intern styrning och kontroll.

Jag nås på epost: anita.johansson@kyrkholmen.com eller mobil 0703776006